Den gode historie

Træskomand Søren Hansens kirtelsyge datter, 1884

Det kunne være en alvorlig økonomisk belastning, når et barn i familien blev sygt. I 1884 var der ingen sygesikring og heller ikke almindelige velfærdsydelser, som vi kender i dag. Hos træskomand Søren Hansen i Vejle gik det således, at hans treårige datter blev syg og havde brug for behandling.

De første år fik den lille pige ingen behandling, men i 1882 blev det så alvorligt med hende, at far Søren tog hende til en specialist i Kolding. Siden da havde datteren fået mikstur, og familien konsulterede fortsat jævnligt Kolding-lægen. Det blev en dyr affære med rejser, lægehonorar, medicin og tabt arbejdstid. Søren Hansen bad byrådet om økonomisk hjælp til alle disse udgifter.


Tuberkulose var en meget alvorlig sygdom, hvortil der i 1880’erne ikke fandtes nogen helbredende kur. Søren Hansens lille pige er givetvis ikke blevet ret gammel. Billedet viser Danmarks første behandlingssted for tuberkuloseramte. Det blev indviet i 1900 og kendt som Vejlefjord Sanatorium. De første mange år var sanatoriet forbeholdt overklassen, der kunne betale for de langvarige kurophold. Fotograf: H.P. Jensen. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Cookies -