Den gode historie

Måske Vejles første telefoner, 1885

En meget ivrig kobbersmed i Vejle søgte i 1885 byrådet om tilladelse til selv at lave et telefonnet i byen. Hans idé gik ud på at skaffe mindst 25 interessenter, som hver især skød 200 kr. i projektet. De involverede skulle lægge 25 kr. ved anlæggets begyndelse, 50 kr. ”efter en vis tid” og resten, når anlægget stod fuldt færdigt. Til gengæld ville disse personer frit kunne benytte telefonledningen i tre år.

Kobbersmed Poulsen argumenterede, at telefonnettet vil være til stor nytte og fremme handelen i Vejle. Kobbersmeden tilbød selv at udføre arbejdet og tilføjede:
”… jeg føler mig forvisset om at være kvalificeret til at anlægge et sådant Telefonnet her i Byen, og at jeg allerede flere Steder har anlagt meget vidtløftige Ringeapparater, som til visse er lige så vanskelige”.


Torvegade 17, ca. 1885. Læg mærke til skiltet til venstre i billedet. Det er svært at se, men der står: "Telefon-Talestation". Mon ikke det er Poulsen lille telefoncentral?
Fotograf: Ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Cookies -