Den gode historie

Ægyptisk mørke på Koldingvej i 1882

Gadebelysning har altid været en vigtig sag for vejlenserne. Lys gav tryghed, når man var skulle færdes ude efter mørkets frembrud. Indtil gaslygterne i 1859 for første gang blev tændt i Vejle by, havde man klaret sig med tranlygter eller fakler.

Gadebelysning var imidlertid forbeholdt gaderne inden for bygrænsen. Lige så snart man kom uden for byportene, herskede der stadig et 'skrækindjagende' mørke. Det protesterede man over på Koldingvej.

Man skrev til byrådet: ”Da Hus- og Ejendomsejerne på Koldingvejen i flere Aar har følt Trang til en Lygte, omtrent i nærheden af den såkaldte Kokkenskilde, da man vandrer i et ægyptisk Mørke…”. Beboerne på Koldingvej argumenterede videre, at de også betalte skat til byen, og at man i Kolding for længst havde sat gaslygter op uden for bygrænsen. I øvrigt bad de blot om en petroleumslygte, og de var helt overbeviste om, at byrådet ville bevilge omkostningerne ved opførelsen af en sådan.


Græsarealet mellem Koldingvej og Fredericiagade, 1894. Gaslygterne har stadig ikke fundet vej til den yderste grænse af byen. Fotograf: A.H. Faber. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Cookies -