Stort og småt fra byens historie – en lille introduktion

I gamle dage var Vejles byråd involveret i mange store og små beslutninger. Den gang havde man ikke nær så mange udvalg til at tage sig af de enkelte sager, som i dag.

Det betyder, at de gamle byrådssager er fyldt med historier, der fortæller om helt almindelige borgeres hverdag i Vejle.

Byrådssagerne giver en meget fin indgang til byens historie, hvor man år for år blandt meget andet kan følge kommunens økonomi, kan se listen af fattige i købstaden, kan se hvem der har søgt om fritagelse fra skat, hvem der søger de ledige kommunale stillinger og meget meget mere.

Sagerne har stor værdi for både slægtsforskere, købstadsforskere og almindeligt historisk interesserede.

Stadsarkivet digitaliserer alle sagerne. Vi er begyndt med de ældste fra 1871 og er nået til 1902. Vi har også digitaliseret sagerne fra perioden 1914-1918 for at kunne belyse købstadslivet under Første Verdenskrig. Til sammen drejer det sig om ca. 20.000 dokumenter.

Mange af sagerne er håndskrevne og kan være svære at tyde. Alle ikke-trykte dokumenter bliver derfor transskriberet. Transskriberingen bliver udført af arkivets frivillige medarbejdere. Stor tak til dem for indsatsen. 

Vær opmærksom på, at ikke alle sager er bevaret. Du kan derfor risikere at finde en sag i registreret, som ikke findes i arkivet. Jo længere vi er tilbage i tid, jo større risiko er der for, at sagens akter ikke findes.

Vi fortsætter digitaliserings- og transskriberingsprocessen, så der vil hele tiden være en tilvækst i databasen.

Tak til Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat, som har støttet udviklingen af databasen økonomisk.

webtopgrafik