1868 Vedtægter  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1868

Vedtægter

Vedtægts Affattelse i Henhold til Lov af 26. Maj 1868 om Købstadskommunens Styrelse

1868

Vedtægter

Indstilling fra Kommunalbestyrelsen, at Vedtægten for bunden Næring i de komende fem År forbliver uforandret

1868

Vedtægter

Skrivelse fra Indenrigsministeriet angående Forandringer i Vedtægten

webtopgrafik