1886 Telefonledninger

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1886

Telefonledninger

Skrivelse fra Stadsingeniøren om for Kommunens Regning at få indlagt Telefon på hans Kontor

93

1886-093

1886-093

 

 

webtopgrafik