1885 Telefonledninger

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1885

Telefonledninger

Skrivelse fra Handelsforeningen angående et af Landinspektør Orth indgivet Andragende om Anlæg af et Telefonnet her i Byen

84

1885-84

1885-84

1885

Telefonledninger

Andragende fra Kobbersmed M. Poulsen om Tilladelse til at anlægge et Telefonnet i Vejle

85

1885-85

1885-85

1885 Telefonledninger  uden dokument

1885

Telefonledninger

Skrivelse fra Vejle Telefonselskab om Tilvejebringelse af en telefonisk Forbindelse med Politistationen

 

 

 

webtopgrafik