År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1908

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Menighedssygeplejeforeningen

 

 

 

1908

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Lønforhøjelse til Funktionærer på Sygehuset

39

1908-039

 

1908

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Ydelse af et Gratiale til de to kommunale Sygeplejersker

244

1908-244

 

1908

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Overslaget for 1909/10 vedrørende Sygehuset

 

 

 

1908

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Efterbevilling af Kommunens Andel i Udgifterne ved Installationen af et Varmeanlæg m. m.

 

 

 

1908

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Beretning om Sygeplejesagens Stilling udenfor København i 1907

 

 

 

1908

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Amtsrådets Valg af en Revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1908

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Sygehusets Regnskab for 1907/08

 

 

 

 

 

webtopgrafik