1903 Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Årsberetning for Sygehuset for 1902

182

1903-182

 

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Overslaget over Indtægter og Udgifter ved Sygehuset i 1904

300

1903-300

 

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Spørgsmål om Udvidelse af Sygehusets Epidemiafdeling

320

1903-320

 

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Udbetaling af en Erstatning på 500 Kr. til Sygehuskarl Søren Christian Jensen i Anledning af en ham ved en Gaseksplosion tilføjet Legemsbeskadigelse

361

1903-361

 

1903 Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v. uden dokumenter

1903

Sygehuset og Sygeplejeforeninger m. v.

Personligt Tillæg til Reservelæge V. Schiødte

 

 

 

 

 

webtopgrafik