1888 Statistik

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1888

Statistik

Skrivelse fra Indenrigsministeriet med Skema til Kreaturtælling og Oplysninger om Arealernes Størrelse og benyttelse

61

1888-061

 

1888

Statistik

Skrivelse fra Statistisk Bureau med Skema til Høstberetningen for 1888

62

1888-062

 

 

 

 

webtopgrafik