1905 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer ved Søndermarksskolen Karl K. Sørensens Tjenestealder og Løntillæg

62

1905-062

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af en Timelærerindeplads

69

1905-069

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vikar for Lærer H. Nielsen under dennes Ophold i Tyskland

73

1905-073

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Oprettelse af en ny Timelærerplads og 2 nye Timelærerindepladser

83

1905-083

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Marie Kirkelunds faste Ansættelse

90

1905-090

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Kathrine K. A. Aagesens Tjenestealder og Løntillæg

104

1905-104

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Karen M. A. Nissens Tjenestealder

182

1905-182

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Optagelse i Borgerskolen af Ledvogter Moss' Og fhv. Landpostbud Kochs Døtre

186

1905-186

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tilladelse til at Smedemester Jønssons Datter vedbliver at nyde Undervisning i den offentlige Skole

187

1905-187

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Benyttelse af Sportspladsen til Øvelser

188

1905-188

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer Holms Tjenestealder

207

1905-207

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde A. Bojsens Afsked

238

1905-238

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde K. Wiberts Afsked

234

1905-234

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Karen M. A. Nissens Tjenestealder

249

1905-249

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Ellen Hansens Ansættelse som Timelærerinde

250

1905-250

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer V. Petersens Udførelse af kirkelige Forretninger for Valgmenigheden

251

1905-251

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Kristine Petersens faste Ansættelse

297

1905-297

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Bogen ”Skolen og Bøgerne”

322

1905-322

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Oprettelse af Discipel-Bogsamlinger

323

1905-323

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer Niels Nielsens faste Ansættelse

326

1905-326

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Vedtægt for Renholdelsen af de kommunale Skoler

327

1905-327

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Frk. Karen Skovs Overtagelse af nogle Undervisningstimer

333

1905-333

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Rasmine K. M. Petersens Tjenestealder

337

1905-337

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Oprettelse af Lærerbogsamlinger

340

1905-340

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer Hans Rasmus Hansen (Dalsgaard)s Tjenestealder

359

1905-359

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærer ved Søndermarksskolen Karl K. Sørensens Ansættelse i højeste Lønningsklasse

363

1905-363

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tilbagebetaling af Gymnastiklærer Madsens Indskud i Pensionsfonden

379

1905-379

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Udlevering af Generalstabskort til nedsat Betaling

381

1905-381

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Afholdelse af Udgifterne ved Antagelsen af en Vikar for Lærer N. Andreassen

402

1905-402

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Else K. M. Kirkelunds Tjenestealder

436

1905-436

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Meddelelse fra Statens Komite til Understøttelse af Bogsamlinger om de Skolens Samlinger tilståede Beløb

439

1905-439

 

1905 B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen uden dokumenter

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Christine Plovs faste Ansættelse

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Karen Wiberts faste Ansættelse

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Ane M. J. Egebergs Tjenestealder

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Lærerinde Thyra Skous faste Ansættelse

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Besættelse af ledige Fripladser og Legater

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Tildeling af et ledigt Legat

 

 

 

1905

B. Borger- og Friskolen samt Søndermarksskolen

Benyttelse af Borgerskolens Gymnastiksal i Aftentimer

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik