1905 Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Fast Ansættelse af Rektor og Lærerpersonalet

76

1905-076

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Valg af 2 Repræsentanter for Elevernes Forældre i Henhold til Skoleplanens § 8

108

1905-108

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Tilskud af Sorø Akademis Midler

146

1905-146

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Afholdelse af Udgifterne ved Cand. Alsteds Deltagelse i Skolesangstævnet i København

179

1905-179

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Benyttelse af Sportspladsen til øvelser

188

1905-188

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Besættelse af ledige Fripladser

248

1905-248

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Vedtægt for Renholdelsen af de kommunale Skoler

327

1905-327

 

1905 Skolevæsen A. Den højere Almenskole.uden dokumenter

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Skoleplanen

 

 

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Lærerinde Fru Wolffs Lønning (se tillige under Nr. 76)

 

 

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Lærerpersonalets Tjenestealder

 

 

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Spørgsmål om Tilbagebetaling af Lærerpersonalets Indskud i Pensionsfonden

 

 

 

1905

Skolevæsen A. Den højere Almenskole.

Gymnastiksalens Forsyning med Gymnastikredskaber

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik