1904 Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole)

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Pedellens Lønforhøjelse

65

1904-065

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Beregning af Lærerpersonalets Anciennitet

66

1904-066

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Friplads til Frøken Ida Kemp

110

1904-110

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Vikariat for Lærer, cand. phil. Olesen 20, 23

122

1904-122

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Tilskud af Sorø Akademis Midler

140

1904-140

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Spørgsmål om, hvorvidt Lønnen for Overtimer fremtidig skal betales månedsvis og forud

159

1904-159

 

1904 Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole). uden dokumenter

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Skoleplanen

 

 

 

1904

Skolevæsen - A. Latin- og Realskolen (den højere Almenskole).

Besættelse af ledige Fripladser

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik