1907 Rotternes Udryddelse

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1907

Rotternes Udryddelse

Cirkulære ang. Foranstaltninger til Udryddelse af Rotter (jfr. 459)

210

1907-210

 

1907

Rotternes Udryddelse

Forespørgsel fra Hornstrup Sogneråd, om det kan få de fra Distriktet Varde-, Jelling- og Grejsdalsvejen indfangede og dræbte Rotter tilintetgjorte på Gasværket

283

1907-283

 

1907 Rotternes Udryddelse uden dokumenter

1907

Rotternes Udryddelse

Sagen ang. Rotternes rationelle Udryddelse (jfr. 210)

 

 

 

 

 

webtopgrafik