1890 Rigsdagen uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1890

Rigsdagen

Skrivelse fra Forretningsfører Anders Andersen og Grønthandler Gert Knudsen om ej at være optagne på Tillægslisten over Folketingsvælgere

 

 

 

webtopgrafik