1874 Rigsdagen  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1874

Rigsdagen

Indsigelse fra Træskomand Thomas Nielsen, at han ikke er optaget på Hovedlisten over Folketingsvælgerne

webtopgrafik