1870 Retsvidnevæsen  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1870

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om Lønningsforhøjelse.

 

 

 

1870

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om en Godtgørelse for deres ekstraordinære Arbejde i Anledning af Undersøgelse i Valgsagen

 

 

 

webtopgrafik