1868 Retsvidnevæsen  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1868

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om Lønningsforhøjelse.

webtopgrafik