1867 Retsvidnevæsen  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1867

Retsvidnevæsen

Andragende fra Retsvidnerne om Lønningsforhøjelse

 

 

 

webtopgrafik