1918 Renovationsforhold uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Renovationsforhold

Overenskomsterne med Dag- og Natrenovations­entreprenørerne

 

 

 

1918

Renovationsforhold

Godtgørelse til Dagrenovationsentreprenør Fr. Thomsen

 

 

 

1918

Renovationsforhold

Andragende fra Vognmand Jens Poulsen om Tilladelse til at indtræde i de Kontrakter, Vognmand Fr. Thomsen har indgaaet med Kommunen

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik