1908 Renovationsforhold

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1908

Renovationsforhold

Nytårsgratiale til Renovationsarbejderne

31

1908-031

 

1908

Renovationsforhold

Andragende fra Renovationsentreprenør Skanderup om Deling og Forlængelse af hans Entreprise

66

1908-066

 

1908

Renovationsforhold

Indstilling om, at Entreprenør J. Larsen anses med en Bøde på 20 Kr. for forskellige Pligtforsømmelser

148

1908-148

 

1908

Renovationsforhold

Forandring i Udbetalingsterminerne for Entreprenør Skanderups Vederlag

210

1908-210

 

1908

Renovationsforhold

Bortførelse af Renovationen fra Ejendommen, Kiddesvej 22

265

1908-265

 

1908

Renovationsforhold

Sagen angående en eventuel Forandring i Ordningen af Renovationsforholdene

339

1908-339

 

1908 Renovationsforhold uden dokumenter

1908

Renovationsforhold

Forespørgsel fra Entreprenør Skanderup om, hvorledes han skal forholde sig med Udførelsen af Renovationen fra forsk. Gader

 

 

 

1908

Renovationsforhold

Besværing fra Entreprenør J. Larsen over den ham leverede Vogn

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik