1897 Renovationsforhold

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1897

Renovationsforhold

Nedsættelse af et Udvalg

344

1897-344

 

1897 Renovationsforhold uden dokumenter

1897

Renovationsforhold

Forhøjelse af Entreprenørens Vederlag m.v.

11

 

 

1897

Renovationsforhold

Lån til Entreprenøren

216

 

 

1897

Renovationsforhold

Fjernelse af Renovationen fra Matr.nr. 201c af Engene

342

 

 

1897

Renovationsforhold

Tilbud om Køb af Natrenovationen

353

 

 

 

 

 

webtopgrafik