1887 Privatskoler

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1887

Privatskoler

Andragender fra Enkefru Bast og Frøken Michelsen om Tilskud af Kæmnerkassen til deres Privatskler

38

1887-038

1887-038

1887

Privatskoler

Bortgivelse af to ledige Fripladser i Vejle Latin- og Realskole.

39

1887-039

1887-039

1887 Privatskoler uden dokument

1887

Privatskoler

Skrivelse fra Frøken Michelsen om, at de forlangte fem hele Fripladser i hendes Skole må forandres til tre hele elelr fire halve

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik