1873 Privatskoler  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1873

Privatskoler

Skrivelse fra Privatskolen angående Byens Tilskud af 200 rdl årlig m.m.

1873

Privatskoler

Andragende fra Lærer L. Varburg om Understøttelse af hans Skole.

1873

Privatskoler

Privatskolen udreder 25 rdl årlig for Benyttelsen af Gymnastiklokalet med Apparater

webtopgrafik