1904 Pensionsvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1904

Pensionsvæsen

Cirkulære fra Købstadforeningen indeholdende Anmodning om Oplysning angående forskellige Pensionsforhold

80

1904-080

 

 

 

webtopgrafik