1866 Matrikulering uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1866

Matrikulering

Kammerraad Kidde fremsender Kort i henhold til Skrivelse fra Indenrigsministriet af 11. februar forrige År angående Gennemførelsen af Lov 11. februar 1863

 

 

 

1866

Matrikulering

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvorved Kommunalbestyrelsens Forslag om Byens Grænser i Henhold til Lov 11. februar 1863 approberes

 

 

 

1866

Matrikulering

Opmåling og Matrikulering af Byen for et Beløb af 3000 rdl

 

 

 

webtopgrafik