1879 Lovgivning

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1879

Lovgivning

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående det i Rigsdagen fremlagte Lovforslag om en Forandring i Loven om den kommunale Beskatning af 11. februar 1863

40

1879-40

webtopgrafik