1873 Lovgivning

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1873

Lovgivning

Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori begæres Byrådets Ytringer med Hensyn til en evnetuel Lov om Fornadring i ?? 11. oktober 1811 om Afgifter ved Afhændelse af Købstadsjorder

19

1873-19

1873-19

1873

Lovgivning

Skrivelse fra Amtet, hvori begæres Byrådets Erklæring angående et i Rigsdagen fremlagt Lovforslag om den personlige Kommuneskat

24

 

1873-24

1873-24

webtopgrafik