1868 Lovgivning  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1868

Lovgivning

Udkast til Lov om Brandforsikring for Købstæderne.

webtopgrafik