1873 Lazaretter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1873

Lazaretter

Skrivelse fra Amtet angående Forhøjelse af Lejeafgiften for Koleralazarettet

23

1873-23

1873-23

webtopgrafik