1866 Krigsskadeerstatning uden dokumenter

År

Emne

Resumeaf sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1866

Krigsskadeerstatning

Betaling til Forskellige for Arbejder under Okkupationen

 

 

 

1866

Krigsskadeerstatning

Valg af Delegerede til at modtage Krigsskadeerstatningen

 

 

 

1866

Krigsskadeerstatning

Andragende fra forskellige Skomagere om Krigsskadeerstatning

 

 

 

1866

Krigsskadeerstatning

Generalpostdirektøren forlanger Oplysning betræffende en eventuel yderligere Krigsskadeerstatning til Postkontrahenterne

 

 

 

webtopgrafik