1865 Krigsskadeerstatning uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1865

Krigsskadeerstatning

Den resterende Halvdel af Betalingen for  under Okkupationen vedtages det at udbetale Vognmændene

 

 

 

1865

Krigsskadeerstatning

Andragende fra Gæstgiver S. Rasmussen om et Forskud på 300 rdl på den ham tilkommende Krigsskadeerstatning

 

 

 

1865

Krigsskadeerstatning

Andragende til Rigsrådet i Anledning af Udkastet til Krigserstatningsloven

 

 

 

1865

Krigsskadeerstatning

Modforestiling til Ministeriet i Anledning af Krigsskattens Opkrævning

 

 

 

webtopgrafik