1916 Krigssituationen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Krigssituationen

Sagen angaaende Iværksættelse af Foranstaltninger til Afhjælpning af Dyrtiden

5

1916-005

1916-005

1916

Krigssituationen

Forhøjelse af Priserne paa Elektricitet

19

1916-019

 

1916

Krigssituationen

Foranstaltninger til Sikring af det fornødne Brødkorn for indeværende Aar

72

1916-072

1916-072

1916

Krigssituationen

Foretagelse af Opgørelse over Landets Behoidninger af Korn, Foderstoffer og Rodfrugtsfrø samt Optælling Landets Kreaturbestand

83

1916-083

1916-083

1916

Krigssituationen

Efterbevilling af 1,688 Kr. 43 Ore til det kommunale Folkekøkken

151

1916-151

1916-151

1916

Krigssituationen

Indstilling fra Faktor G. Andersen om Nedsættelse af et Udvalg til Afhjælpning af Bolignøden

206

1916-206

 

1916

Krigssituationen

Forespørgsel om Foranstaltninger til Afhjælpning af Bolignøden

243

1916-243

 

1916

Krigssituationen

Bekendtgørelse om Forbud mod Illumination og Reklamebelysning

248

1916-248

 

1916

Krigssituationen

Indkøb af Kokes

271

1916-271

 

1916

Krigssituationen

Nedsættelse af Huslejenævn

293

1916-293

 

1916

Krigssituationen

Tilvejebringelse af Oplysninger om de 1915-16 og Tiden fra ¼ - 31/6 1916 i H. t. Dyrtidsloven i Kom­munen anvendte Beløb

317

1916-317

 

1916

Krigssituationen

Forbud mod Anvendelse af Rug og Hvede til Fodring

335

1916-335

 

1916

Krigssituationen

Godtgørelse for Rug af ny Høst til Brødkorn

336

1916-336

 

1916

Krigssituationen

Opgivelse af Beholdninger af Rug af ældre Host

337

1916-337

 

1916

Krigssituationen

Oplysninger om Resultatet af Aarets Host

339

1916-339

 

1916

Krigssituationen

Indberetning angaaende Bolignøden

359

1916-359

 

1916

Krigssituationen

Opførelse af et Antal Ejendomme til Afhjælpning af Bolignøden

388

1916-388

 

1916

Krigssituationen

Huslejelovens Forlængelse

418

1916-418

 

1916

Krigssituationen

Forlængelse af Gyldigheden af §§ 1-4 i Dyrtidsloven af 22/12 1915

428

1916-428

 

1916

Krigssituationen

Tilladelse til midlertidig Benyttelse af Gymnastiksalen ved Mellem- og Realskolen til Beboelse for Husvilde

433

1916-433

 

1916

Krigssituationen

Indskærpelse af Forbudet mod Opfodring af Rug og Hvede

454

1916-454

 

1916

Krigssituationen

Cirkulære om Indskærpelse af bestaaende Fodrings- og Foderblandingsforhold

472

1916-472

 

1916

Krigssituationen

Andragende fra flere Handlende om Dispensation m. H. t. Reklamebelysning

484

1916-484

 

1916

Krigssituationen

Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 13. Decbr. 1906 om Foranstaltninger vedrørende Befolkningens Forsyning med Sukker

476

1916-476

 

 1916 Krigssituationen  uden dokumenter

1916

Krigssituationen

Bidrag fra Statskassen til Kommu­nens Udgifter i H. t. Dyrtidsloven

 

 

 

1916

Krigssituationen

Oprettelse af ”Kommunernes Kulkontor”

 

 

 

1916

Krigssituationen

Beretning fra det kommunale Folkekøkken for April, Maj og Juni 1916

 

 

 

 

 

webtopgrafik