1890 Kloakvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1890

Kloakvæsen

Andragende fra Politibetjent Pedersen om Tilladelse til at anbringe Vinduer i en Gavl, der vender ud til den Kommunen tilhørende overdækkede Rørledning

45

1890-045

 

1890

Kloakvæsen

Andragende fra N. Frederiksen om Forbedring af Forholdene ved Grøften i Gulkrog

46

1890-046

 

1890

Kloakvæsen

Andragende fra Gartner P. Thomsen om Leje af det Areal, der er indvundet ved Kloakanlægget mellem Jernbanen ig Enkefru Gluds Byggegrund

53

1890-053

 

1890

Kloakvæsen

 Slagter K. Hansen om Anlæg af et Stykke Kloakledning.

 

 

 

1890 Kloakvæsen uden dokumenter

1890

Kloakvæsen

Forslag fra Stadsingeniøren med Hensyn til Vandafledningen fra den nordre Side af Horsensvejen

 

 

 

webtopgrafik