1888 Kloakvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1888

Kloakvæsen

Andragende fra Ole Christensen om Bidrag til et Kloakanlæg fra hans Ejendom i Staldgaardsgade

20

1888-020

 

1888 Kloakvæsen uden dokument

1888

Kloakvæsen

Valg af Medlemmer til Udvalget for Byarbejder og Gadebelysning.

 

 

 

1888

Kloakvæsen

Forbedring af Vandafledningen fra Kabbeltoft er påtrængende nødvendig inden Varmen indtræder

 

 

 

1888

Kloakvæsen

Skrivelse fra Købmand Th. Madsen m.fl. om Rørlægning af Grøften mellem Nørregade og Vestergade

 

 

 

1888

Kloakvæsen

Andragende fra Postbud P. Simonsen mfl. Beboere af Koldingvej om Aflukke for en Kloakledning

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik