1887 Kloakvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1887

Kloakvæsen

Skrivelse fra C. Kjersmeier om Tilladelse til at benytte Kommunens Nedløbsbrønd til deri at lade en Kloakledning fra hans Ejendom udmunde

28

1887-028

1887-028

1887 Kloakvæsen uden dokument

1887

Kloakvæsen

Skrivelse fra Savskærer Jacobsen angående Kloaklægning af en Grøft ved hans Ejendom

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik