1882 Kloakvæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1882

Kloakvæsen

Andragende fra C. Kloster om at måtte fylde en Grøft mod at anlægge en Kloakledning

21

1882-21

1882

Kloakvæsen

Klage fra Blikkenslager Schnabel over, at hans Kælder fyldes med Vand, når Kloakken udskylles

27

1882-27

1882 Kloakvæsen  uden dokumenter

1882

Kloakvæsen

Anlæggelse af en Kloakledning på den østre Side af Vestergade.

1882

Kloakvæsen

Politibetjent Pedersen betaler et Bidrag af 20 Kr. til Kloakledningen i Søndergade

 

 

webtopgrafik