1896 Jorder - Ejendomme

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1896

Jorder - Ejendomme

Adkomst på Byggeplads til teknisk Selskab

22

1896-022

 

1896

Jorder - Ejendomme

Køb af Matr.nr. 342

29

1896-029

 

1896

Jorder - Ejendomme

Lejemål af Jorder

94

1896-094

 

1896

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal mellem Matr.nr. 629u og 629q

162

1896-162

 

1896

Jorder - Ejendomme

Køb af et Jordstykke til Vandværket

172

1896-172

 

1896

Jorder - Ejendomme

Auktion over Udleje af nogle Jorder

187

1896-187

 

1896

Jorder - Ejendomme

Byfogedembedets Jorder

210

1896-210

 

1896

Jorder - Ejendomme

Indtrædelse i Lejemål

240

1896-240

 

1896

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal fra Vissingsgade til Havnegade

253

1896-253

 

1896

Jorder - Ejendomme

Forrentning af Købesummen for en Parcel af Hospitalsengen

286

1896-286

 

1896

Jorder - Ejendomme

Afhændelse af Parceller af Hospitalsengen

309

1896-309

 

1896 Jorder – Ejendomme uden dokumenter

1896

Jorder - Ejendomme

Salg af et Areal til Vejle Bomuldsspinderi og gratis Overladelse af et Areale til Vejle Amts Svineslagteri

 

 

 

1896

Jorder - Ejendomme

Salg af et Areal af Hospitalsengen til Murermester Christoffersen

 

 

 

1896

Jorder - Ejendomme

Opmåling af det Bomuldsspinderiet solgte Areal

 

 

 

1896

Jorder - Ejendomme

Grøfteareal mellem Matr.nr. 188 og Carl Hansens Kulplads

 

 

 

 

 

webtopgrafik