1895 Jorder - Ejendomme

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1895

Jorder - Ejendomme

Salg af rørlagt Vandledning ved Tønnesgade

4

1895-004

 

1895

Jorder - Ejendomme

Salg af Matr.nr. 45b af Engene

6

1895-006

 

1895

Jorder - Ejendomme

Benyttelse af Gangstiareal ved Koldingvejen

9

1895-009

 

1895

Jorder - Ejendomme

Salg af Arealer af Hospitalsengen

32

1895-032

 

1895

Jorder - Ejendomme

Salg af Arealer af Hospitalsengen

33

1895-033

 

1895

Jorder - Ejendomme

Andragende fra S. Andersen om Køb af et Areal af Skolens Englod

34

1895-034

 

1895

Jorder - Ejendomme

Jagten på Søndermarken

38

1895-038

 

1895

Jorder - Ejendomme

Køb af Matr.nr. 341 og 352

54

1895-054

 

1895

Jorder - Ejendomme

Rørlægning af en Grøft ved Skovgade og Brug af det rørlagte Areal

97

1895-097

 

1895

Jorder - Ejendomme

Udkast til Skøde til Kaptajn Fischer

127

1895-127

 

1895

Jorder - Ejendomme

Ny Latin- og Realskolebygning

203

1895-203

 

1895

Jorder - Ejendomme

Gratis Overladelse af et Areal til Svineslagteriet

215

1895-215

 

1895

Jorder - Ejendomme

Overdragelse af et Areal på Blegbanken

242

1895-242

 

1895 Jorder – Ejendomme uden dokumenter

1895

Jorder - Ejendomme

Køb af Jord til Udvidelse af Vandværket

 

 

 

1895

Jorder - Ejendomme

Køb af Jord til Udvidelse af Vandværket

 

 

 

1895

Jorder - Ejendomme

Andragende om Benyttelse af en Grøft til Havejord

 

 

 

1895

Jorder - Ejendomme

Køb af Jord til Vandværket

 

 

 

1895

Jorder - Ejendomme

Salg af et Areal til Bomuldsspinderiet

 

 

 

 

 

 

webtopgrafik