1890 Jordemodervæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1890

Jordemodervæsen

Skrivelse fra Amtet angående Udnævnelse til Reservejordemoder af praktiserende Jordemoder Kirsten Marie Rasmussen

55

1890-055

 

1890

Jordemodervæsen

Andragende fra Distriktsjordemoder C. Petersen om en Instrumentkasse.

56

1890-056

 

 

 

webtopgrafik