1879 Jordemodervæsen  uden dokumenter

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1879

Jordemodervæsen

Andragende fra Distriktsjordemoder Jensen om Forhøjelse af Huslejegodtgørelsen

webtopgrafik