1876Jordemodervæsen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1876

Jordemodervæsen

Andragende fra Reservejordemoder Bartram om Lønningsforhøjelse.

11

1876-11

1876-11

1876 Jordemodervæsen  uden dokumenter

1876

Jordemodervæsen

Cirkulære fra Kulturministeriet angående Indførelsen af transportable Fødselsrejser

 

 

 

webtopgrafik