1916 Hjælpekassen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 25,000 Kr

9

1916-009

1916-009

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 75,000 Kr

107

1916-107

1916-107

1916

Hjælpekassen

Referat af Forhandlingerne paa Delegeretmødet 7. og 8. Jan. d. A.

189

1916-189

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 35,000 Kr

221

1916-221

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 50,000 Kr

327

1916-327

 

1916

Hjælpekassen

Anvisning af Statstilskud

379

1916-379

 

1916

Hjælpekassen

Anvisning af Statstilskud

280

1916-280

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af ekstraordinært Tilskud paa 49,500 Kr.

408

1916-408

 

1916

Hjælpekassen

Ydelse af Understøttelse til Underholdsbidrag, der paahviler Værnepligtige, som er indkaldte til Sikringsstyrken

422

1916-422

 

 

webtopgrafik