1908 Hjælpekassen

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1908

Hjælpekassen

Cirkulære fra Indenrigsministeriet angående Valg til Bestyrelsen

100

1908-100

 

1908

Hjælpekassen

Regnskabet for Tidsrummet 1. Januar 1907-31. Marts 1908

240

1908-240

 

1908 Hjælpekassen uden dokumenter

1908

Hjælpekassen

Anvisning af et Lokale på Rådhuset til Afholdelse af Bestyrelsens Møder

 

 

 

1908

Hjælpekassen

Bestyrelsens Deltagelse i et Delegeretmøde i København

 

 

 

1908

Hjælpekassen

Statskassens Tilskud for 1907/08

 

 

 

 

webtopgrafik