1917 Forskelligt

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Orginalt dokument

Afskrift

1917

Forskelligt

Andragende fra Skrivelærer L. Schwartz om Tilladelse til at benytte et Klasseværelse i en af Kommuneskolerne

69

1917-069

 

1917

Forskelligt

Anmodning om statistiske Oplysninger

89

1917-089

 

1917

Forskelligt

Andragende fra Chauffør Fred. Røgilds

93

1917-093

 

1917

Forskelligt

"Tilbud fra ""Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring"" om Overtagelse af Erstatningsansvaret for kommunale Funktionærer"

101

1917-101

 

1917

Forskelligt

Forhøjelse af Automobiltaksterne

120

1917-120

 

1917

Forskelligt

Regnskabet for 1916 for I. O. G. T.s Alderdomshjem

134

1917-134

 

1917

Forskelligt

Honorarerne til Vurderingsmændene

174

1917-174

 

1917

Forskelligt

Fastsættelse af Normalbidraget for Vejle Amt

202

1917-202

 

1917

Forskelligt

Anskaffelse af 4 Eksemplarer af ”Fortegnelse over Generalstabens Fikspunkter”

239

1917-239

 

1917

Forskelligt

Forhøjelse af Beløbet til forskudsvis Udbetaling af Alimentationsbidrag

290

1917-290

 

1917

Forskelligt

Andragender om Statslån til Oprettelse af Husmandsbrug

381

1917-381

 

1917

Forskelligt

Takkeskrivelse fra Kaptajn I. Bast

383

1917-383

 

1917

Forskelligt

Henstilling fra Vejle Sagførerforening vedr. Udfærdigelse af Kommunens Dokumenter ang. Køb og Salg af Ejendomme

389

1917-389

 

1917

Forskelligt

Honoraret til Vurderingsmændene for Fordelingen af Ejendomsskylden

407

1917-407

 

1917

Forskelligt

Receptionslokalets Benyttelse til Anbringelse af husvilde Familier

434

1917-434

 

1917

Forskelligt

Andragender fra Arbejdernes Andels-Byggeselskab, Dalgade, om Statstilskud

461

1917-461

 

1917

Forskelligt

Ændring i Vedtægten for ”Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere”

487

1917-487

 

1917

Forskelligt

Andragende fra Arbejdernes Andels-Byggeselskab ”Dalgade” om Støtte til Opførelse af en Tilbygning

489

1917-489

 

1917 Forskelligt uden dokumenter

1917

Forskelligt

Sagen ang. Flytning af Markedspladsen og Opførelse af Eksportstalde

 

 

 

1917

Forskelligt

Andragende fra K. F. U.K. om Byggegrund

 

 

 

1917

Forskelligt

Beretning og Regnskab fra Købstædernes alm. Brandforsikring

 

 

 

1917

Forskelligt

Forhøjelse af Taksterne for Skorstensfejning

 

 

 

1917

Forskelligt

Andragender fra Arbejdernes Andels-Byggeselskab, Dalgade, om Statstilskud

 

 

 

1917

Forskelligt

Andragende fra Vejlenser-Samfundet om senere Lukketid ved dets Årsfest

 

 

 

 

webtopgrafik