1903 Forskelligt

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1903

Forskelligt

Julestormen

26

1903-026

 

1903

Forskelligt

Spørgsmål om Appel af Dommen i Sagen mellem Byrådet og Købmand Birnbaum

38

1903-038

 

1903

Forskelligt

Bestyrelsen for ”Friboligen for trængende ældre næringsdrivende Borgere i ” fremsender Regnskab for 1902

49

1903-049

 

1903

Forskelligt

Omnibuskørsel

69

1903-069

 

1903

Forskelligt

Skrivelse fra Stadsingeniøren angående nogle af Distriktslæge Schleisner fremsatte Anker over Opfyldningsarbejder

153

1903-153

 

1903

Forskelligt

Andragende fra Stadsingeniøren om, at  Kommunen afholder Rejseudgifterne ved hans Deltagelse i et Møde af Stads- og Havneingeniører

159

1903-159

 

1903

Forskelligt

Spørgsmål om Stadsingeniørens Indtrædelse som Medlem af ”I'association internationale permanente des congrès de navigation”

168

1903-168

 

1903

Forskelligt

Generalforsamling i A/S. Sønder Omme Plantage

201

1903-201

 

1903

Forskelligt

Subskriptionsindbydelse på elektroteknisk Tidsskrift

207

1903-207

 

1903

Forskelligt

Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. Beskikkelse af Mæglere

226

1903-226

 

1903

Forskelligt

Andragende fra Vejle Grundejerforening om Anvisning på et Lokale til Etablering af et Bureau til Brug ved Udfyldning af de Skemaer, der skulle danne Grundlaget for Vurderingen til Ejendomsskyld

304

1903-304

 

1903

Forskelligt

Andragende fra Vejle Handelsforening om et Lokale til Afholdelse af en Aftenskole

313

1903-313

 

1903

Forskelligt

Konditioner ved Licitationer over Bygningsarbejder

315

1903-315

 

1903

Forskelligt

Indbydelse fra evangelisk Afholdsforening til at overvære en festlig Sammenkomst i St. Pouls Kirke

353

1903-353

 

1903

Diverse

Diverse sager

div

1903-div

 

1903 Forskelligt uden dokumenter

1903

Forskelligt

Anmodning fra Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelser om at måtte få Meddelelse om forefaldende Boringer

 

 

 

1903

Forskelligt

Andragende om Udstykning af Matr. Nr. 315

 

 

 

 

 

webtopgrafik