1904 Forskelligt

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1904

Forskelligt

Cirkulære fra Indenrigsmin. ang. Tilskud til Folkebogsamlinger

39

1904-039

 

1904

Forskelligt

Andragende fra Veile Skyttekreds om Tilladelse til at afholde en Skydning i Mølholmsdalen

61

1904-061

 

1904

Forskelligt

Cirkulære fra Indenrigsministeriet ang. Statstidende

81

1904-081

 

1904

Forskelligt

Spørgsmål om Bidrag til et Mindesmærke for A. P. Bernstorff

120

1904-120

 

1904

Forskelligt

Udsættelse af en Præmie under en Skyttefest

138

1904-138

 

1904

Forskelligt

Oprettelse af et Bibliotek med Læsestue

182

1904-182

 

1904

Forskelligt

Generalforsamling i ”A/S Sønder Omme Plantage”

247

1904-247

 

1904 Forskelligt uden dokumenter

1904

Forskelligt

Henstilling fra Stadsingeniøren om, at der fremtidig tilstilles ham direkte Underretning om Vedtagelsen af offentlige Arbejders Udførelse

 

 

 

1904

Forskelligt

Udstedelse af Hjemstedsbevis for Apoteker 0. R. G. Blom

 

 

 

1904

Forskelligt

Forestillinger på Vejle Sommerteater

 

 

 

1904

Forskelligt

Abonnement på ”Danmarks kommunale Efterretninger”

 

 

 

1904

Forskelligt

Andragende fra Byggeselskabet i Vejle af 2. Januar 1903 om et Lån af Stats-Lånefonden

 

 

 

1904

Forskelligt

Opførelse af et nyt Materialhus på Markedspladsen

 

 

 

1904

Forskelligt

Andragende fra N. A. Møller Nicolajsen om Autorisation som Installatør af elektriske Anlæg

 

 

 

1904

Forskelligt

Indbydelse fra ”Foreningen danske Atlanterhavsøer” til at indtræde som Medlem af Foreningen

 

 

 

1904

Forskelligt

Takskrivelse fra Københavns Kommunalbestyrelse i Anledning af det til Rådhusets Udsmykning modtagne Våbenskjold

 

 

 

1904

Forskelligt

Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet indeholdende Anmodning om Oplysning angående forskellige Forhold vedrørende herværende private Skoler

 

 

 

1904

Forskelligt

Andragende om Tilladelse til at opfore dramatiske Forestillinger på Sommerteatret

 

 

 

1904

Forskelligt

Oplysninger til Brug for Ædruelighedskommissionen

 

 

 

 

 

webtopgrafik