Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Må jeg kopiere siderne?
Ja – det må du. Lige så ofte og lige så mange du vil. Der er ingen ophavretsmæssige begrænsninger på dokumenterne.

2. Hvad gør jeg, hvis jeg opdager en fejl i den transskriberede udgave?
Skriver en mail til arkivar Karin Conradsen på karco@vejle.dk . I mailens emnefelt skriver du: Rettelse til Byrådsdatabasen. I selve beskeden angiver du filnavnet og anfører din rettelse. Rettelsen vil hurtigst muligt blive tilføjet databasen.

3. Hvad gør jeg hvis jeg har tekniske spørgrmål eller forslag til websiden ?
Skriver en mail til webmaster Flemming Green på flegr@vejle.dk .I mailens emnefelt skriver du: spørgrmål eller forslag til Byrådsdatabasen. I selve beskeden angiver dit spørgrmål eller forslag. Evt. svar vil hurtigst muligt blive afsendt.

4. Er der bygningstegninger?
I ganske få tilfælde har der været tegninger til sagerne. Som udgangspunkt skal man dog i andre samlinger for at finde disse. Kontakt Vejle Stadsarkiv, stadsarkivet@vejle.dk, hvis du gerne vil vide mere om dette.

5. Hvorfor kan jeg ikke finde dokumenter til alle sagerne?
Det kan der være to grunde til. 1: Mange af de ældste bilag er ikke bevarede og findes således ikke. 2: Det tager lang tid at digitalisere dokumenterne og gøre dem klar til databasen. På stadsarkivet er der hele tiden en proces i gang, så med jævne mellemrum kommer der nye dokumenter til. Hold øje med vores nyhedsbrev eller Facebook-side.

6. Findes der digitale udgaver, som jeg ikke kan se på hjemmesiden?
Ja, alt er digitaliseret til og med 1902 og det meste fra krigsårene 1914-1918. Hvis du er interesseret i disse sager, kan du kontakte læsesalen på Vejle Stadsarkivet@vejle.dk

7. Hvordan finder jeg ud af, hvad der findes af sager, som endnu ikke er tilgængelige på hjemmesiden?
På stadsarkivets læsesal findes en trykt indgang til alle sagerne. Med et besøg på læsesalen og lidt hjælp fra læsesalsvagten kan du hurtigt få et overblik.

8..  Kan jeg lukke dokumenterne op i et nyt vindue
Ja, peg på linket og tryk på højremusetast og vælg klik på  Åbn i et nyt vindue

 

webtopgrafik