1902 Erstatningsspørgsmål

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1902

Erstatningsspørgsmål

Erstatning for Skade fra en Vandledning

197

1902-197

 

1902

Erstatningsspørgsmål

Andragende fra Gæstgiver N. C  Frich om Erstatning i Anledning af, at han har lidt Tab ved Opførelsen af den nye Kommuneskole

227

1902-227

 

 

 

webtopgrafik