1918 Enkelovsudvalget

År

Emne

Resume af sagen

Nr

Originalt dokument

Afskrift

1918

Enkelovsudvalget

Anvisning af-Forskud paa Statstilskud til Understøttelse til Børn af Enker

364

1918-364

 

1918 Enkelovsudvalget uden dokumenter

1918

Enkelovsudvalget

Andragende fra flere Enker i Henhold til Lov Nr. 101 af 4. Marts 1918

 

 

 

1918

Enkelovsudvalget

Anvisning af Statstilskudet til Understøttelse til Børn at Enker

 

 

 

 

webtopgrafik